Navodila avtorjem | Uredništvo | Elektronska oddaja člankov | Iskalnik | Seznam strokovnih člankov
Seznam avtorjev | Vsebina po številkah | Klinični primer

Strojnik T.
Med Mes 2005; 1(4):15-9.

Lumboishialgija


 

Ključne besede:

bolečina v križu, izžarevanje v nogo, kile medvretenčne ploščice, spinalna stenoza, stenoza v lateralnem recesusu, mikrofenestracija, laminektomija.

 


Dostop do polnega besedila - Full text access

Vsebina po številkah